Author: webadmin

Author: webadmin

СМЕСА ЗА МОЛЗНИ КРАВИ
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за молзни крави во пакување од 25 кг.

Read More
СМЕСА ЗА ТЕЛИЊА
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за телиња во пакување од 25 кг.

Read More
СМЕСА ЗА ПРАСИЊА
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за прасиња во пакување од 25 кг.

Read More
СМЕСА ЗА ПИЛИЊА
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за пилиња во пакување од 25 кг.

Read More
СМЕСА ЗА КОКОШКИ
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за кокошки несилки во пакување од 25 кг.

Read More
СМЕСА ЗА ЈАГНИЊА
30/01/2020 Mixtures for animals webadmin

Готова смеса за Јагниња во пакување од 25 кг.

Read More
УСЛУЖНО МЕРЕЊЕ НА КОЛСКА ВАГА
29/01/2020 УСЛУГИ webadmin

Жито Алтан врши услужно мерење на возила со тежина минимум 100 кг до максимум 50 тони на колска вага.

Read More
ИНТЕГРАЛНО БРАШНО 25 КГ
29/01/2020 Wholemeal flour webadmin

Интегрално брашно во пакување од 25 кг Состав: 100% пченично брашно, Влага до 15,0%Пепел до 0,45%Киселински степен 2,0% Пакувања на европалета 40 x 25 кг Тежина на европалета 1000 кг

Read More
en_USEnglish