Автор: Жито Алтан

Автор: Жито Алтан

СМЕСА ЗА МОЛЗНИ КРАВИ
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за молзни крави во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ТЕЛИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за телиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ПРАСИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за прасиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ПИЛИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за пилиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА КОКОШКИ
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за кокошки несилки во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ЈАГНИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за Јагниња во пакување од 25 кг.

Повеќе
УСЛУЖНО МЕРЕЊЕ НА КОЛСКА ВАГА
29/01/2020 УСЛУГИ Жито Алтан

Жито Алтан врши услужно мерење на возила со тежина минимум 100 кг до максимум 50 тони на колска вага.

Повеќе
ИНТЕГРАЛНО БРАШНО 25 КГ
29/01/2020 ИНТЕГРАЛНО Жито Алтан

Интегрално брашно во пакување од 25 кг Состав: 100% пченично брашно, Влага до 15,0%Пепел до 0,45%Киселински степен 2,0%

Повеќе
СОЛ 10 КГ
29/01/2020 СТОЧНА ХРАНА Жито Алтан

Крупна сол во пакување од 10 кг

Повеќе
mk_MKMacedonian