Category: FLOUR

Category: FLOUR

ИНТЕГРАЛНО БРАШНО 25 КГ
29/01/2020 Wholemeal flour Жито Алтан

Интегрално брашно во пакување од 25 кг Состав: 100% пченично брашно, Влага до 15,0%Пепел до 0,45%Киселински степен 2,0%

Read More
Dedicated flour 25kg
25/01/2020 Dedicated Жито Алтан

Наменско брашно во пакување од 25 кг

Read More
INTEGRAL FLAT 5 kg
25/01/2020 Wholemeal flour Жито Алтан

Интегрално брашно во пакување од 5 кг

Read More
INTEGRAL FLOUR 1 kg
25/01/2020 Wholemeal flour Жито Алтан

Интегрално брашно во пакување од 1 кг

Read More
TYPE-500 25 kg
25/01/2020 Type-500 Жито Алтан

Брашно тип – 500 во пакување од 25 кг

Read More
TYPE-500 1 KG
25/01/2020 Type-500 Жито Алтан

Брашно тип – 500 во пакување од 1 кг

Read More
TYPE-400 25 kg
25/01/2020 Type-400 Жито Алтан

Брашно Тип – 400 во пакување од 25 кг

Read More
TYPE-400 5 kg
25/01/2020 Type-400 Жито Алтан

Брашно Тип – 400 во пакување од 5 кг

Read More
TYPE-400 2 kg
25/01/2020 Type-400 Жито Алтан

Брашно Тип – 400 во пакување од 2 кг

Read More
TYPE-400 1 KG
25/01/2020 Type-400 Жито Алтан

Брашно Тип – 400 во пакување од 1 кг

Read More
en_USEnglish