Категорија: СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ

Категорија: СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ

СМЕСА ЗА МОЛЗНИ КРАВИ
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за молзни крави во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ТЕЛИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за телиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ПРАСИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за прасиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ПИЛИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за пилиња во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА КОКОШКИ
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за кокошки несилки во пакување од 25 кг.

Повеќе
СМЕСА ЗА ЈАГНИЊА
30/01/2020 СМЕСИ ЗА ЖИВОТНИ Жито Алтан

Готова смеса за Јагниња во пакување од 25 кг.

Повеќе
mk_MKMacedonian